Den igangværende by – borgerdeltagelse i byudvikling

29.04.2011
KOLLISION: 29.04.2011 Den igangværende by – borgerdeltagelse i byudvikling
Author
Thomas Fabian Delman »
Abstract
Afhandlingen diskuterer de politiske aspekter af borgernes deltagelse i byudviklingen og opridser begreberne ’den igangværende by’, ’det interaktive demokrati’ og ’den kompetente deltager’, som tre teoretiske hovedpunkter, der er centrale i forståelsen af borgernes rolle i udviklingsprocesser. Samtidig diskuterer afhandlingen strategier for og metoder til tilrettelæggelse af borgerdeltagelsen, herunder bl.a. AELIA-modellen og metoden utopiatyping. Derudover gennemgår afhandlingen en række cases, der ligger til grund for udviklingen af strategier og metoder.
Reference
Delman, T. F., 2011: Den igangværende by – borgerdeltagelse i byudvikling, Arkitektskolen Aarhus.