(DK) Vurdering af Visualiseringsmetoder

16.12.2003
KOLLISION: 16.12.2003 (DK) Vurdering af Visualiseringsmetoder
Authors
Thomas Fabian Delman »
Andreas Lykke-Olesen »
Kaj Grønbæk www.daimi.au.dk/~kgronbak
Uffe Lentz www.aarch.dk
Abstract
Denne redegørelse om Vurdering af Visualiseringsmetoder er udarbejdet af Alexandra Instituttet A/S. Analysearbejdet er udført af forskere og konsulenter fra Center for Interaktive Rum tilknyttet Alexandra Instituttet. Baggrunden for denne redegørelse er flere sager hvor upræcise visualiseringer af planlagte byggerier og anlæg har indgået i beslutningsgrundlaget. Der har i presse og offentlighed været fremdraget flere eksempler, hvor der har været en så stor uoverensstemmelse mellem de skrevne retningslinier, højdeangivelser m.v. og de medfølgende visualiseringer heraf, at en følelse af misinformation har domineret debatten. Sagerne viser, at uanset det skriftlige materiales juridiske holdbarhed, så tillægges 3D-omputervisualiseringer en dominerende betydning i vurdering og beslutning.
Reference
Delman, T. F., Lykke-Olesen, A., Lentz, U. and Grønbæk, K. (2003) Evaluation of Vizualisation Methods. Consultancy report prepared by The Alexandra Institute for NCC, 87 pages, December, 2003, Aarhus, Denmark

	
Cookie settings