Anvendelsen af Digitale 3D-Modeller som Redskab og Formidling

01.11.2005
KOLLISION: 01.11.2005 Anvendelsen af Digitale 3D-Modeller som Redskab og Formidling
Author
Rune Nielsen »
Abstract
Artiklen har til formål at diskutere anvendelsen af digitale 3D-modeller til vurdering af bygninger og byrum. Indledningsvis beskrives nogle generelle betingelser og muligheder for brugen af 3D, for senere at zoome ind på en række specifikke retningslinier for nye teknologier og i særdeleshed VVP – Virtuel Vurdering af Planlægning. Artiklen kredser om en række spørgsmål og svar, der har til formål, at belyse kvaliteterne i at kommunikere digitalt og rumligt, samt tage kritisk stilling til hvordan man skaber gode rammer for kommunikation.
Reference
Nielsen, R. 2005: Anvendelsen af digitale 3d modeller som redskab og formidling. I: Højhushåndbog - et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse. Arkitema (Eds) Aarhus Kommune og realdania 2005. ISBN: 87-87926-01-6. p 34-39.