Collaborative Spaces: Virtuelle Beboede 3D-verdener

01.04.2001
KOLLISION: 01.04.2001 Collaborative Spaces: Virtuelle Beboede 3D-verdener
Author
Rune Nielsen »
Abstract
Der er i dag en voksende interesse for Internetbaserede flerbruger systemer, der giver muligheder for at knytte folk sammen på tværs af geografisk placering. Der er tale om nye kommunikationsredskaber, som muliggør en decentraliseret kommunikation og designproces med distribuerede aktører. Med udgangspunkt i et samarbejde med den danske kunstnergruppe Superflex, beskrives erfaringerne med flerbryger systemer og 3D-verdener på Internettet implementeret i Karlskrona i Sverige og Wolfsburg i Tyskland.
Reference
Nielsen, R. 2001: Collaborative Spaces - Virtuelle beboede 3D-verdener. Proceedings of Arkitekturforskning og IT. Arkitektskolen Aarhus 2001.

	
Cookie settings