Collaborative Spaces: Virtuelle Beboede 3D-verdener

01.06.2001
KOLLISION: 01.06.2001 Collaborative Spaces: Virtuelle Beboede 3D-verdener
Author
Rune Nielsen »
Abstract
Artiklen introducerer til Internetbaserede flerbrugersystemer og giver eksempler på implementerede projekter, der fokuserer på lokale bymæssige kontekster. På Internettet kan borgerne i den svenske by Karlskrona, besøge en computermedieret parallelverden, kaldet Karlskrona2. Her kan de mødes, kommunikere og eksperimentere med at ændre og udvikle det virtuelle rum. Hvordan vil Karlskrona og Karlskrona2, den fysiske og den computerskabte, påvirke hinanden?
Reference
Nielsen, R. 2001: Collaborative Spaces - Virtuelle beboede 3D-verdener. Nordic Journal of Architectural Research. Volym 14, #3, 2001. p 69-77.