Urban Games

08.01.2004
KOLLISION: 08.01.2004 Urban Games
Authors
Tobias Løssing »
Rune Nielsen »
Abstract
Gennem udviklingen af en række spilprototyper, undersøges nye arbejdsmetoder for fremtidens arkitekter inden for planlægning og design. Områder som borger/brugerinddragelse, informations-visualisering, interaktion mellem fysiske og digitale artefakter og processtyring. Udviklingen af spillene, Urban Games, er ikke produktudvikling i traditionel forstand, men derimod en reflekteret design, der forsøger at optage spilteoretiske og HCI-relaterede problemstillinger. I denne artikel vil vi koncentrere os om udvalgte principielle overvejelser i udviklingen af især forhandlings- og debatspil som redskab i planlægningsprocesser.
Reference
Løssing, T. og Nielsen, R. 2004: Urban Games. Konference artikel, Digitale Designprodukter, Designskolen Kolding, 8.-9. januar 2004.