Nye Anvendelser af Interaktive Teknologier i Rumligt Design - Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid

28.03.2006
KOLLISION: 28.03.2006 Nye Anvendelser af Interaktive Teknologier i Rumligt Design - Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid
Author
Rune Nielsen »
Abstract
PhD-afhandlingen beskæftiger sig med nye anvendelser af interaktive teknologier i rumligt design - isærdeledshed alternativer til byplanlægning og bruger- og borgerinddragelse. Afhandlingen tager udgangspunkt i en række cases, der fokuserer på Situated Computing, dvs. at de tager afsæt i den lokale situation i relation til rum, sted og tid. Erfaringerne fra de behandlede cases danner grundlag for en række teser, der anvendes til at strukturere og diskutere de samlede arbejder, og som har til formål at inspirere andre designere og forskere.
Reference
Nielsen, R. 2006: Nye Anvendelser af Interaktive Teknologier i Rumligt Design - Situated Computing: afsæt i rum, sted & tid. PhD-afhandling. Center for Advanceret Visualiering & Interaktion. Institut for Informations- & Medievidenskab. Aarhus Universitet.

	
Cookie settings