Interaktive Byrum // Levende Facader

06.04.2010
KOLLISION: 06.04.2010 Interaktive Byrum // Levende Facader
Author
Rune Nielsen »
Abstract
Bygninger og byrum er under konstant forandring. Vi tænker ikke kun på byens rum som statiske og ensartede, men også som foranderlige, omend over lang tid. Som noget relativt nyt har de digitale medier og teknologier også indtaget byens rum. Mobiltelefonen er allemandseje, skærme i alle tænkelige størrelser og udformninger finder deres plads i byen, fra agressive reklameflader til imødekommende infostandere. Internettet har også flyttet sig fra computeren i hjemmet og ud i byens rum. I lyset heraf diskuterer artiklen muligheder og udfordringer i fbm. at de nye medier og teknologier i højere og højere grad bliver en del af bybilledet.
Reference
Nielsen, R. 2010: Interaktive Byrum // Levende Facader. Indlæg på Århus Kommunes hjemmeside i fbm. debat om århusiansk arkitekturpolitik

	
Cookie settings