Planlægning På Spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser

01.09.2003
KOLLISION: 01.09.2003 Planlægning På Spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser
Authors
Tobias Løssing »
Thomas Fabian Delman »
Rune Nielsen »
Abstract
Formålet med denne artikel er at beskrive anvendelsen af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)-planlægnings-processer. Afsættet for artiklen er projektet Havnen På Spil, der blev afviklet fra sommeren 2002 til foråret 2003 i forbindelse med debatten om en fremtidig udnyttelse af de Bynære Havnearealer i Århus (Århus Kommune, 2000 og 2003). Projektet blev afviklet parallelt med kommunens debat- og høringsfase, som et privat finansieret alternativ til den lovpligtige offentlige inddragelse af borgerne i Århus Kommune. Bag projektet stod Projektgruppen Havnen På Spil, en forening dannet til lejligheden og med deltagelse af tre arkitekter, en proceskonsulent, en politiker...
Reference
Løssing, T., Delman, T. F. og Nielsen, R. 2003: Planlægning På Spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser. In: Tidsskrift for Nordisk Arkitekturforskning. Volym 16, nr. 3, 2003, pp. 43-55.

	
Cookie settings